Om Skøyen AKS

Aktivitetsskolen skal være preget av forutsigbarhet og struktur. Det betyr at alle ukeplaner, aktivitetsplaner og lokal plan skal være tilgjengelig på skolens hjemmesider.

Aktivitetsskolen Skøyen skal kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som støtter opp under skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen.
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart.
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse.
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud.

Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktivitet. Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elevene i ordningen.

Vi skal ha varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.