Hovedseksjon

Om Skøyen AKS

AKS-figurer-gul

 

Aktivitetsskolen skal være preget av forutsigbarhet og struktur. Det betyr at alle ukeplaner, aktivitetsplaner og lokal plan skal være tilgjengelig på skolens hjemmesider.

Aktivitetsskolen Skøyen skal kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som støtter opp under skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen.
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart.
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse.
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud.

Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktivitet. Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elevene i ordningen.

Vi skal ha varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.

 

HVEM HAR TILBUD OM AKS PÅ SKØYEN?

Alle elever som går i 1. til og med 4. trinn har mulighet for å gå på AKS hos oss. Søknad om plass gjøres elektronisk på Oslo Kommune sin hjemmeside.

Plassen til barnet avsluttes automatisk når eleven er ferdig på trinn 4. Det er ikke noe AKS tilbud til elever på 5.-7. trinn.