Hovedseksjon

Trafikk

Fortsatt er det slik at de fleste elevene våre bruker gangveier til og fra skolen. Noen kommer langs veier med 30 og 40 km sone, som også har fortau. En del elever har lengre vei, og må gå over farlige veikryss. Vi må alle ta hensyn til hverandre.

Sykling på skoleveien

Trygg Trafikk har endret skolereglene for sykling. Nå er det foresatte som bestemmer når barna kan begynne å sykle til skolen alene.