Oppholdsbetaling, endringer av plass og oppsigelser

ENDRINGER OG OPPSIGELSER FOR HØSTEN 2018

Skal det gjøres endringer i plassen til barnet ditt eller skal barne slutte på AKS fra høsten av, må søknadene gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside innen 1. juni 2018. Gjøres endringene etter 1. juni vil det ikke ha noen virkning før fra 1. september 2018. Grunnen til dette er at faktureringen for august gjøres i juni grunnet avvikling av ferie i juli.

Minner også om at en halvdagsplass i Aktivitetsskolen Skøyen er tre faste dager per uke. I skoleferiene er det to hele dager pr. uke.

For elever som går på 4. trinn dette skoleåret, avsluttes plassen automatisk.

Spørsmål angående plass, oppsigelser og søknader kan rettes til Aktivitetsskolekoordinator Christine Mohn: christine.mohn@ude.oslo.kommune.no 

 

 

 

 

Søknader, endringer og oppsigelser:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

 

 

 

NYE TAKSTER I AKTIVITETSSKOLEN, BUDSJETTÅRET 2018

I budsjettforslaget for 2018 har byråd for kunnskap og utdanning lagt inn en prisøkning på 2,7 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

 

De nye takstene og de nye inntektsgrensene, fra 1.1.2018, er følgende:

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen

Inntekt til og med

kr 217.998

 

Inntekt mellom

kr 217.999-387.552

 

Inntekt fra og med

kr 387.552

 

Heldagsplass

 

640

 

1176

 

 

2998

 

 

Halvdagsplass

 

 

411

 

 

756

 

2026

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2017.

 

 

 

HALVDAGSPLASS I AKTIVITETSSKOLEN

 

En halvdagsplass i Aktivitetsskolen Skøyen skal fordeles på tre faste dager pr. uke. Det er ikke mulig å endre dette fra uke til uke.

I skolens ferier kan man disponere to hele dager pr. uke. Det er ikke mulig å samle dager for å slå sammen til hele uker.

Ved overtredelser, kan man få oppsigelse fra Aktiviteitsskolen, jamf. § 23 "Oppsigelse på grunn av mislighold" i Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger; "Rektor kan si opp plassen med en måneds varsel fra den 1. hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes:

a) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene 

b) dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger 

Hvilke tre dager barnet skal være hos oss skal føres inn i Aktivitetsskolekontrakten som dere har fått. 

Aktivitetsskolen Skøyen har 55 halvdagsplasser til disposisjon. Disse vil bli forbeholdt 4. trinns elevene.