Oppholdsbetaling, endringer av plass og oppsigelser

NYE TAKSTER I AKTIVITETSSKOLEN, BUDSJETTÅRET 2019

I budsjettforslaget for 2019 har byråd for kunnskap og utdanning lagt inn en prisøkning på 2,7 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

 

De nye takstene og de nye inntektsgrensene, fra 1.1.2019, er følgende:

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen

Inntekt til og med

kr 217.998 

Inntekt mellom

kr 217.999-387.552 

Inntekt fra og med

kr 387.552 

Heldagsplass

657

1208

 

3079

 

Deltidsplass 

422 

 776 

2081

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2019.

  

 

ENDRINGER OG OPPSIGELSER 

Skal det gjøres endringer i plassen til barnet ditt eller skal barne slutte på AKS, må søknadene gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. Det er en måneds frist fra den første hver måned.

Minner også om at en deltidsplass i Aktivitetsskolen Skøyen er tre faste dager per uke. I skoleferiene er det to hele dager pr. uke.

For elever som går på 4. trinn dette skoleåret, avsluttes plassen automatisk.

Spørsmål angående plass, oppsigelser og søknader kan rettes til Aktivitetsskolekoordinator Christine Mohn: christine.mohn@ude.oslo.kommune.no 

  

 

 

Søknader, endringer og oppsigelser:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

 

 

  

DELTIDSPLASS I AKTIVITETSSKOLEN

 

En deltidsplass i Aktivitetsskolen Skøyen skal fordeles på tre faste dager pr. uke. Det er ikke mulig å endre dette fra uke til uke.

I skolens ferier kan man disponere to hele dager pr. uke. Det er ikke mulig å samle dager for å slå sammen til hele uker.

Ved overtredelser, kan man få oppsigelse fra Aktiviteitsskolen, jamf. § 23 "Oppsigelse på grunn av mislighold" i Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger; "Rektor kan si opp plassen med en måneds varsel fra den 1. hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes:

a) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene 

b) dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger 

Hvilke tre dager barnet skal være hos oss skal føres inn i Aktivitetsskolekontrakten som dere har fått. 

Aktivitetsskolen Skøyen har 55 halvdagsplasser til disposisjon.