Oppholdsbetaling, endringer av plass og oppsigelser

Søknader, endringer og oppsigelser:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

 

 

NYE TAKSTER I AKTIVITETSSKOLEN, BUDSJETTÅRET 2017

I budsjettforslaget for 2017 har byråd for kunnskap og utdanning lagt inn en prisøkning på 2,7 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

 

De nye takstene og de nye inntektsgrensene, fra 1.1.2017, er følgende:

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen

Inntekt til og med

kr 208.305

 

Inntekt mellom

kr 208.305–  370.320

 

Inntekt fra og med

kr 370.320

 

Heldagsplass

 

624

 

1146

 

 

2922

 

 

Halvdagsplass

 

 

401

 

 

737

 

1975

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2017.

 

 

 

HALVDAGSPLASS I AKTIVITETSSKOLEN

 

En halvdagsplass i Aktivitetsskolen Skøyen skal fordeles på tre faste dager pr. uke. Det er ikke mulig å endre dette fra uke til uke.

I skolens ferier kan man disponere to hele dager pr. uke. Det er ikke mulig å samle dager for å slå sammen til hele uker.

Ved overtredelser, kan man få oppsigelse fra Aktiviteitsskolen, jamf. § 23 "Oppsigelse på grunn av mislighold" i Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger; "Rektor kan si opp plassen med en måneds varsel fra den 1. hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes:

a) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene 

b) dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger 

Hvilke tre dager barnet skal være hos oss skal føres inn i Aktivitetsskolekontrakten som dere har fått. 

Aktivitetsskolen Skøyen har 55 halvdagsplasser til disposisjon. Disse vil bli forbeholdt 4. trinns elevene. 

  

 

 

 

 

ENDRINGER AV PLASS OG OPPSIGELSE

For endringer og oppsigelse av plass i Aktivitetsskolen, er det en måneds frist fra den første hver måned. For endringer som skal gjelde fra 1. august er fristen 15. juni. Skjema må leveres skriftlig til koordinator innen fristen hvis det skal gjelde.

Skjemaer finnes i boksen til høyre.