Oppholdsbetaling, endringer av plass og oppsigelser

NYE TAKSTER I AKTIVITETSSKOLEN, BUDSJETTÅRET 2020

I budsjettforslaget for 2020 har byråd for kunnskap og utdanning lagt inn en prisøkning på 2,7 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De nye takstene og de nye inntektsgrensene, fra 1.1.2020, er følgende:

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen

Inntekt til og med

kr 224.694

Inntekt mellom

kr 224.695- 399.456

Inntekt fra og med

kr 399.456

Heldagsplass

Heldagsplass m/ gratis kjernetid

678

242

1245

445

 

3174

1029

 

Deltidsplass 

 

435

 

 

 800

 

2145

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2019. 

Heltids- og deltidsplass

Hvis barnet har heltidsplass i Aktivitetsskolen, kan plassen benyttes både før og etter skoletid, i alle skolens ferier og på planleggingsdager hvor Aktivitetsskolen holder åpent.

Har du deltidsplass er dette 12 timer pr. uke.  I skolens ferier kan plassen benyttes 2 hele dager. 

Ved overtredelser, kan man få oppsigelse fra Aktiviteitsskolen, jamf. § 23 "Oppsigelse på grunn av mislighold" i Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger; "Rektor kan si opp plassen med en måneds varsel fra den 1. hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes:

a) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene 

b) dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger 

Hvilke tre dager barnet skal være hos oss skal føres inn i Aktivitetsskolekontrakten som dere har fått. 

Aktivitetsskolen Skøyen har 55 halvdagsplasser til disposisjon. 

Endringer og frister (OBS! Nye rutiner)

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Du kan søke om å endre plasstypen digitalt.

Det betyr at endringer som skal gjelde fra skolestart høsten 2019 må søkes om elektronisk innen 1. juni 2019 (tidligere fakturering på grunn av ferieavvikling)

Skal plassen enddres med virkning fra 1. januar 2020, må endringen sendes inn elektronisk innen 1. desember 2019

Oppsigelse og permisjon

Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel opp 5. mai går barnet ut mai og juni. 

Hvis barnet ikke skal delta i Aktivitetsskoletilbudet fra høsten 2019, må plassen sies opp innen 1. juni 2019 (tidligere fakturering på grunn av ferieavvikling)

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.