Hovedseksjon

Koding på Skøyen skole

Koding på Skøyen skole

I 2013 deltok ca. 10 000 norske elever og i 2016 vil over 100 000 norske elever delta. På verdensbasis deltar over 110 millioner. Programmering vil være en naturlig del av digital kompetanse i fremtidens skole, og på Skøyen skole er vi allerede i gang!

IKT-senteret besøkte elevene på 6.trinn i desember 2016, som fikk egen kodetime: