Skolestartere høsten 2022

AKS-figurer-i-skogen-rosa

Alle elever som får plass ved Skøyen Skole, kan søke om plass i Ativitetsskolen.

Søknaden må gjøres elektronisk på Oslo Kommune sin hjemmeside:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

 

Søknadene som sendes inn nå i disse dager, vil ikke bli behandlet før til våren.

 

Spørsmål om oppstart i AKS til høsten, gjøres på e-post til avdelingsleder Christine Mohn:

christine.mohn@osloskolen.no 

 

Følg med her for informasjon om AKS, oppstart osv. når det nærmer seg sommeren.