Hovedseksjon

Lille (1. trinn) 2022/2023

AKS-figurer-i-skogen-rosa

AKS FRA SKOLESTART

Mandag 22.08.22 er første skoledag. Vi oppfordrer foresatte til å følge elevene til opprop kl 1000.

AKS åpner rett etter at skolen er ferdig kl 1200 for de som har behov denne dagen. Erfaringsmessig er det mange som finner på andre, hyggelige ting denne dagen etter at skolen er ferdig, så forhør deg litt rundt om det er andre som skal være på AKS. Vi holder uansett åpent fra 1200-1630 for elever med heltidsplass og til kl 1600 for elever med deltidsplass.

 

Fra tirsdag 23.08 gjelder dette:

Vi åpner kl 0730 med morgenåpning for de elevene som har meldt behov. Elevene leveres i 1. etg. i Kuben. Frem til høstferien er elevene på 1. trinn for seg selv på morgenåpning. 

Vi er inne på basen frem til kl 0800, da går vi ut, og er ute den siste halvtimen før skolen starter. Det gjør vi uansett vær, så viktig å ha riktig påkledning til riktig vær. 

Når skoledagen er over, tar AKS over elevene og vi spiser matpakken. Etter det er det utetid og aktiviteter som dere vil få informasjon om i en plan.

Elever med deltidsplass kan benytte AKS hver dag slik: 

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag- til kl 1600 og fredag til kl 1530.

Elevene må være hentet innen disse tidspunktene. Ved overtredelser av tid, står man i fare for å miste plassen.

AKS stenger dørene kl 1630, da er arbeidsdagen for de ansatte ferdig og elevene med heltidsplass skal være hentet og ute av bygget innen denne tiden.

 

 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

Vi gleder oss veldig til å bli kjent med dere.

Her på siden vil du finne informasjon om de første ukene i august.

Spørsmål rettes på mail til: christine.mohn@osloskolen.no 

 

TIPS TIL EN TRYGG OG GOD OPPSTART

- Spør oss om det er noe dere lurer på, eller om det er spesielle hensyn som skal tas.

- Lag klare avtaler med barnet og AKS om hentetidspunkt, slik at det blir forutsigbart for alle parter.

- Trenger barnet litt kortere dager i starten, er det helt ok. Dere kjenner barnet best og vet hva som skal til for at det skal bli trygg i nye omgiverlser og med nye voksne.

- Snakk med barna om at det er viktig at de snakker med de voksne på AKS om det er noe de er usikre på, lurer på eller trenger hjelp til.

- Sørg for å ha det utstyret som trengs på plassen til barnet (innesko, regntøy, skiftetøy, drikkeflaske, solkrem...)

- La egne leker bli igjen hjemme.

- Telefonklokker og mobiltelefoner skal ikke være med på AKS

 

Informasjon om søknader og søknadsprosess

Alle elever som har fått plass ved Skøyen Skole, kan søke om plass i Ativitetsskolen.

Søknaden må gjøres elektronisk på Oslo Kommune sin hjemmeside:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

Alle som skal benytte seg av AKS fra august må søke om plass, også om dere kun skal ha gratis kjernetid. For å ha alt på plass til oppstart i august, er søknadsfristen 15. juni 2022.

Spørsmål om oppstart i AKS til høsten, gjøres på e-post til avdelingsleder Christine Mohn:

christine.mohn@osloskolen.no 

 

GRATIS KJERNETID

Elever på trinn 1 har tilbud om gratis kjernetid.

Skolen styrer når elevene kan være på AKS, både i hverdag og i skolens ferier. Her ser dere hva som gjelder:

Rammer

Gratis AKS på 1.trinn for elever fra lavinntektsfamilier


Utdanningsetaten har søkt Utdanningsdirektoratet om statlig tilskudd til gratis heldagsplass for barn på 1.trinn.
Det har kommunen fått innvilget. Ordningen gjelder foreløpig skoleåret 2022/23.

Familier/husholdninger med barn på 1.trinn, og med en samlet inntekt    under 604 817 kr, vil få gratis opphold i AKS.  Ordningen gjelder fra 1.8.2022.

Hvis dere mener at dere har krav på gratis heltidsplass, må dere levere inn likning og skatteoppgjør for 2021, sammen med egenerklæringsskjema, som dere vil finne på denne siden, snarest. Alle foresatte i husstanden må levere skatteoppgjør og likning. Dette leveres fysisk på Skøyen Skole, før ferien.