Hovedseksjon

Skolestartere høsten 2022

AKS-figurer-i-skogen-rosa

Alle elever som har fått plass ved Skøyen Skole, kan søke om plass i Ativitetsskolen.

Søknaden må gjøres elektronisk på Oslo Kommune sin hjemmeside:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

Alle som skal benytte seg av AKS fra august må søke om plass, også om dere kun skal ha gratis kjernetid. For å ha alt på plass til oppstart i august, er søknadsfristen 15. juni 2022.

Spørsmål om oppstart i AKS til høsten, gjøres på e-post til avdelingsleder Christine Mohn:

christine.mohn@osloskolen.no 

 

GRATIS KJERNETID

Elever på trinn 1 har tilbud om gratis kjernetid.

Skolen styrer når elevene kan være på AKS, både i hverdag og i skolens ferier. Her ser dere hva som gjelder:

Rammer