Godt nytt år og informasjon om testing

Forskjellige skoleelementer

Det er økning i antall smittede og massetestingen av elevene fortsetter. Vi sender i dag med nye tester hjem. Det oppfordres til testing tirsdager og fredager. De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 mnd trenger ikke å teste seg. Dersom de allikevel skulle oppleve kjent eksponering av smitte eller få symptomer, så anbefales det å teste seg. Da kan det være at vedkommende har blitt smittet på nytt.
I retningslinjene står dette slik:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/testkriterier/?term=&h=1