Hovedseksjon

Høstbrev 2022

Oslo i høstfarger.

Elevrådet fortalte om FNs barnekonvensjon og barns rettigheter, elevmeglerne og trivselslederne minnet på hva de gjør, og så fikk vi høre mer om og se bilder fra arbeidet på barnehjemmet "Children of the Universe" i Nepal ved Brede Stokland (kontaktperson for barnehjemmet). Etterpå var det skoleløp til stor glede for elevene, og de løp og løp i hele 30 minutter, noe som er imponerende. Fadderne på 5. trinn var rørende flinke til å løpe med og heie fram førsteklassingene. Assisterende rektor Martin var engasjert speaker og de ansatte utgjorde en solid heiagjeng. Til sammen ble det løpt ca. 3370 runder! Eksakt kroneresultat som ble samlet inn vet vi ikke enda, men vi kommer tilbake med nærmere oppdatering. Tusen takk til alle som har bidratt med sponsing til et godt formål! Og har du ikke fått betalt inn enda, kan du fortsatt gjøre det: VIPPS; skriv 11167 eller ’children of the universe’ i søkefeltet i Vippsappen. Husk å merk betalingen med ”SKØYEN” i kommentarfeltet. Kontonummer: 1503 6163 051, husk å merk betalingen med ”SKØYEN”.

I uke 41 var det skolens "Psykt bra uke" der trinnene arbeidet med temaer innen psykisk helse. Temaene hadde utgangspunkt i "Verdensdagen for psykisk helse" der det var framhevet at "Vi trenger hverandre, løft blikket". Elevrådet var med på å utforme opplegget for uka og var aktive i å ønske velkommen en morgen, delte ut frukt og sørget for musikk i skolegården i noen storefri.

Skolen oppfordrer elever og foresatte til å bruke gangveien langsmed parkeringsområdene når man kommer til eller går fra skolen. Det er tidvis mye bilkjøring, spesielt ved skolestart om morgenen, og det skapes trafikkfarlige situasjoner for barna når mange biler skal kjøre inn og snu på parkeringsplassen. Flott om flest mulig elever går til fots til skolen og husk refleks!

FAU og skolen har sendt inn flere forslag til bydel Ullern om trafikksikkerhetstiltak med tanke på elevenes sikkerhet på skoleveien. Bymiljøetaten har tidligere i år prioritert ønsket om skilt som angir at strekningen mellom Øvre og Nedre Silkestrå er forbeholdt myke trafikanter. Kjøring til eiendommene er tillatt på gang- og sykkelveien mellom Skøyen kirke og Øvre Silkestrå, da det er behov for varelevering til kirken og muligheter for av-/pålessing ved boligfeltet. Kjøring skal imidlertid foregå på de gåendes premisser på gang- og sykkelveier med underskilt som henviser at kjøring på eiendommene er tillatt.

Det nærmer seg Halloween, noe mange barn gleder seg til! Vi håper elevene får en positiv, fellesskapende opplevelse med fokus på noe mer enn å spørre om godteri, selv om det å spise godteri også er en del av Halloween. Lær gjerne barna å gjøre gode, morsomme "knep", som ikke vil oppleves negativt for andre.

Vi håper dere får gode høstdager!