VIKTIG INFORMASJON FRA AKS

AKS-figurer-blå

Forslag til nye takster på AKS 2022
Her finner du en oversikt over foreslåtte takster på AKS for 2022, samt inntektsgrenser fra og med 01.05.2021.

Skjermbilde 2021-11-03 kl. 13.00.46.png

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass. Det betales ikke for kost for gratis kjernetid. Gratis kjernetid gjelder kun for elever på trinn 1 i vårt område.

Foresatte til barn på 1.–4.trinn skal ikke betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.

IST Everyday er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.

 

SØKNAD OM ENDRINGER I AKS PLASS

Endring fra heltid- til deltidsplass må gjøres via Oslo Kommune sin hjemmeside, innen 1. desember 2021. Neste mulighet for å søke om deltidsplass blir da fra skolestart høsten 2022.

Når det søkes om deltidsplass, skal man ikke levere oppsigelse på heltidsplassen. Dette endres automatisk om man søker seg fra heltid- til deltidsplass.

Man kan ikke si opp plassen i AKS for så å søke om deltidsplass. 

Spørsmål om heltid- og deltidsplasser sendes på mail til: christine.mohn@osloskolen.no