Hovedseksjon

Viktig informasjon fra Aktivitetsskolen (oppdatert 16.06.22)

AKS-figurer-blå

Fra og med skolestart høsten 2022 er det gratis kjernetid for elever på 1. trinn, 2. trinn og  3.trinn her på Skøyen. Det har vært endel misforståelser rundt bruken av de forskjellige plasstypene. 

Rammene for bruk av de ulike plassene i AKS er som følger:

 

GRATIS KJERNETID/ DELTIDSPLASS (ELEVER PÅ 1., 2. OG 3. TRINN)

 • 12 timer pr. uke fordeles av skolen jevnt daglig etter skoletid. Fra skolestart mandag 22.08.22  kan elever være på AKS fra skoleslutt til kl 1600 mandag, tirsdag onsdag og torsdag, og fra skoleslutt til kl 1530 på fredager.
 • Elever med gratis kjernetid kan ikke benytte seg av morgenåpningstilbudet i AKS
 • I skolens ferier kan eleven benytte 2 hele dager pr. uke. Skolen beslutter hvilke dager elevene kan delta i AKS- tilbudet. Det blir lagt ut informasjon om hvilke dager dette gjelder i god tid før selve ferieåpningen.
 • På inneklemte fridager hvor AKS holder åpent, kan elevene benytte en halv dag.
 • Ønsker man å benytte AKS tilbudet utover dette, må man søke om heltidsplass med gratis kjernetid. Det koster inntil kr. 1069 pr. måned. 
 • Det er ikke mulig å kjøpe ekstra tid i dette gratis- tilbudet.

HELTIDSPLASS MED GRATIS KJERNETID (ELEVER PÅ 1., 2. OG 3. TRINN)

 • Se regler for heltidsplass. Denne type plass koster inntil kr 1069,- pr. måned

HELTIDSPLASS 

 • 12,5 timer og mer per uke innenfor rammene av daglig åpningstid.
 • I skolens ferier kan man benytte hele det aktuelle tilbudet.
 • Morgenåpning er inkludert i prisen.
 • Heltidsplass koster inntil kr. 3299,- pr. måned for elever på 4. trinn, og inntil kr 1069 for elever på 1., 2. og 3. trinn.

DELTIDSPLASS (ELEVER PÅ 4. TRINN)

 • 12 timer per uke. Kan benyttes før og etter skoletid, skolen avgjør organiseringen.
 • Det kan søkes om å kjøpe utvidet tid til skolens ferier. Informasjon om dette og søknadsskjema vil ligge på skolens hjemmeside.
 • Deltidsplass koster inntil  kr. 2230,- pr. måned

GJELDER ALLE PLASSTYPER

 • AKS kan holde stengt i forbindelse med planleggingsdager inntil 2 dager pr. år. Informasjon om disse dagene, ligger på skolens hjemmeside.
 • Endringer av plass skal skje elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside.
 • Endringer som skal gjelde fra august 2022, må være registrert innen 17. juni 2022. Neste mulighet for endring er 1. desember med virkning fra 1. januar.
 • Oppsigelse av plass gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. Det er en måneds oppsigelses frist fra den første hver måned. Med unntak av oppsigelser som skal være gjeldende fra 1. august, da er fristen 17. juni.
 • Eleven har plassen sin ut 4. trinn. Da sies plassen automatisk opp.
 • Hvis oppholdstiden ikke holdes, står man i fare for å miste plassen sin i AKS.
 • Spørsmål rettes til: christine.mohn@osloskolen.no 

 

Rammer for de ulike plasstypene i AKS

SOMMERFERIEÅPNINGEN I AUGUST 2022

Elever på trinn 1, trinn 2 og trinn 3 som har deltidsplass/ gratis kjernetid kan benytte AKS disse dagene i ferieåpningen:

uke 31- onsdag og torsdag

uke 32- tirsdag og torsdag

uke 33- onsdag og torsdag